Історія міжнародної конференції GEOUA розпочалася у 2008 р. з установчої зустрічі. За роки, що пройшли, конференція збиралася кожні 2 роки. З плином часу і зміною акцентів у сфері обробки геопросторових супутникових даних зазнавав трансформації і фокус конференції.

Так, у 2010 – оцінка ризиків стихійних лих та подолання наслідків надзвичайних ситуацій (в контексті програми UNSPIDER), у 2012 взятий курс продовжився з формування акценту на аграрне застосування супутникових даних, у 2014 – використання даних спостереження Землі з космосу для розв’язання актуальних задач в сільському господарстві України в контексті міжнародних програм та ініціатив (GEO-GLAM, SIGMA, JECAM), зустріч 2016 р. була присвячена в першу чергу результатам діяльності в межах міжнародних програм та ініціатив, зокрема ініціативі JECAM, програмі Copernicus, європейських проектів Sen2-Agri та SIGMA із залученням міжнародних учасників. Географія конференції охопила Київ, Одесу, Євпаторію, в її роботі взяли участь провідні фахівці з України, країн Європи та із США.